O aplikaci

Počet zvířat, která každodenně hynou na silnicích a železnicích, je neznámý. V současnosti neexistuje žádná centrální evidence těchto incidentů.

Tato aplikace byla vyvinuta s cílem vyplnit tyto mezery v informacích. Centralizuje data o srážkách se zvířaty za účelem nalezení bezpečnějších dopravních řešení pro lidi i zvířata.

Aplikace nabízí uživatelům platformu k nahlášení kolizí se zvířaty nebo nálezů uhynulých zvířat. Každý záznam přispěje k lepšímu porozumění vzorcům a okolnostem za těmito srážkami. Na webu budou zveřejňovány pravidelné zprávy o nasbíraných datech.

Webová stránka a mobilní aplikace (Android) jsou nástroje pracující spolu, zamýšlené k použití pro širokou škálu uživatelů: řidiče, správce silnic a železnic, policii, pojišťovny, biology, ekology, myslivce, lesníky a veřejnost.

Uvítáme Vaši zpětnou vazbu, která nám pomůže v naší snaze neustále vylepšovat aplikaci i databázi.

Děkujeme, že jste součástí této iniciativy za lepší mobilitu lidí i zvířat!

Aplikace byla vyvinuta v rámci projektu EnVeROS Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. (Transport Research Centre, the Czech Republic) © 2019

Tato webová stránka používá cookies O cookies